Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/151

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (HE 122/2022 vp; EV 178/2022 vp)

HE 122/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, p. +358 295 530 418

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.