Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/151

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (HE 122/2022 vp; EV 178/2022 vp)

HE 122/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarmo Huotari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530418
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen