Viran täyttäminen LVM/2022/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtion kyberturvallisuusjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ronja Kava, Neuvotteleva virkamies p.029 5342071
Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtion kyberturvallisuusjohtajan virkaan medianomi (YAMK) Rauli Paanasen 1.1.2023 lukien 31.12.2027 päättyväksi viiden vuoden määräajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.