Viran täyttäminen LVM/2022/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtion kyberturvallisuusjohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ronja Kava, p. 029 5342071

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtion kyberturvallisuusjohtajan virkaan medianomi (YAMK) Rauli Paanasen 1.1.2023 lukien 31.12.2027 päättyväksi viiden vuoden määräajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.