Viran täyttäminen OM/2022/206

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T13) viran täyttäminen 2) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin (T11) viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen esittelijäneuvos, markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savola Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Markus Jouni Ukkola

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen esittelijäneuvoksen, markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savolan 1.1.2023 lukien ja markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Markus Jouni Ukkolan 1.1.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen