Viran täyttäminen OM/2022/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Eriikka Anneli Kaipiainen Virkoihin 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Petri Antero Marttila ja hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemi Virkoihin 3) esitetään nimitettäväksi asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Johanna Tampio ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anni Lotta Kontturi Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Teemu Petteri Hirvonen

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Eriikka Anneli Kaipiaisen 1.2.2023 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Petri Antero Marttilan 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemen 1.1.2023 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan asessori, hallinto-oikeuden esittelijän Heidi Johanna Tampion 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Anni Lotta Kontturin 1.1.2023 lukien, Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Teemu Petteri Hirvosen 1.1.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen