Viran täyttäminen OM/2022/208

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Ville Ilmari Aaltonen ja käräjätuomari Hannu Jaakko Laakso Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Marja Sinikka Savolainen

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Ville Ilmari Aaltosen 1.1.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Hannu Jaakko Laakson 1.2.2023 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Marja Sinikka Savolaisen 1.1.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen