Viran täyttäminen OM/2022/209

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Jaana Maija Hemminki, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Karita Kristina Lassila ja hovioikeudenneuvos Jukka Petteri Loiva Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Atte Kalevi Andersson

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Maija Hemmingin 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Karita Kristina Lassilan 1.1.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Jukka Petteri Loivan 1.1.2023 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Atte Kalevi Anderssonin 1.1.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen