Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/53

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027 (HE 129/2022 vp; EV 153/2022 vp)

HE 129/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Matleena Haapala, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250332
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen