Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/53

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027 (HE 129/2022 vp; EV 153/2022 vp)

HE 129/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Matleena Haapala, p. +358 295 250 332

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.