Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/66

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta (HE 238/2022 vp; EV 151/2022 vp)

HE 238/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lain rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen