Vuokrasopimus OKM/2022/101

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pääkoulun ja paja- rakennuksen toimipisteiden vuokraamista koskevien hallintosopimuksien hyväksyminen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Ylijohtaja Petri Lempinen, p. +358 295 330 180

Asia

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) oikeutettaisiin allekirjoittamaan sekä pääkoulun uusittuja noin 2 565 m2:n tiloja että uuden paja- rakennuksen 200 m2:n tilojen vuokraamista koskevat hallintosopimukset Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Vuokra-aika alkaa rakennustöiden valmistuttua päärakennuksen osalta arviolta 1.1.2025 ja paja-rakennuksen osalta 1.2.2024. Vuokrasopimukset ovat irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen maksamalla sopimuksen päättymishetkellä oleva jäännösarvovastuu, joka päättyy 31.12.2034. Koulutilojen kokonaisvuokra on keskimäärin 773 900 euroa (Alv 0 %) vuodessa. Uusien vuokrasopimuksien yhteenlaskettu vuokra on noin 773 900 €/vuosi (alv 0 %) alkaen 1.1.2025. SAKK:n pääkoulun nykyinen vuokrakustannus (pois lukien v. 2018 valmistunut ns. Liisansiipi) on (12/2022) noin 214 800 €/vuosi (alv 0 %). Toimitilavuokrat nousevat uusien vuokrasopimuksien myötä pääkoulun alueella yhteensä noin 560 000 € vuodessa. Toimitilojen keskittämisen tavoitteena on hillitä vuokrakustannusten nousua. Toimitilojen tiivistämisellä voidaan myöhemmin saavut-taa vuokrakustannusten kasvun hillintä. Vuoden 2023 talousarviossa on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin ositettu 122 000 euron lisäys. Kasvaneen rahoitustarpeen aiheuttamat vuokramenot huomioidaan kehyksen sisäisin siirroin.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Uudisrakennushankkeella Saamelaisalueen koulutuskeskus saa käyttöönsä toimivat ja terveelliset ja tilankäytöllisesti tehokkaammat tilat jotka tukevat paremmin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintaa. Toimitilavuokrat nousevat uusien vuokrasopimuksien myötä pääkoulun alueella yhteensä noin 560 000 € vuodessa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.