Osakkeiden luovuttaminen VM/2022/274

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Valtiovarainministeriö

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeiden siirto Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, p. +35 8295530129

Asia

Maakuntien tilakeskus Oy on hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 21 §:n mukainen valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus, jonka perustaminen sekä omistuksen siirtäminen valtiolta hyvinvointialueille on sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä sotepalveluiden toimeenpanolaki) 63 §:n mukaan valtion tehtävä. Valtion tulee sotepalveluiden toimeenpanolain 63 §:n mukaan luovuttaa hyvinvointialueille luovutettavat osaamiskeskuksen osakkeet vastikkeetta 1.1.2023 mennessä siten, että valtiolle jäisi yksi kappale osaamiskeskuksen yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen. Senaatti-kiinteistöt luovuttaa valtiovarainministeriölle edellä mainittua tarkoitusta varten kokonaan omistamansa tytäryhtiön Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeet vastikkeetta.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Taloudelliset: Omistusjärjestelyn myötä Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeet siirtyisivät Senaatti-kiinteistöt -nimiseltä valtion liikelaitokselta valtion talousarviotalouteen. Osakkeiden siirtoarvoksi on Senaatti-kiinteistöjen tilintarkastajien valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 13 §:n mukaisessa lausunnossa arvioitu 6,7 milj. euroa. Siirto vähentää Senaatti-kiinteistöjen oman pääoman määrää vastaavalla summalla.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.