Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/59

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 183/2022 vp; EV 199/2022 vp)

HE 183/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. +35 8295250244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain ympäristövahinkorahastosta, lain ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta ja lain pelastuslain 99 a ja 111 a §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.