Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/73

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmastolain muuttamisesta (HE 239/2022 vp; EV 210/2022 vp)

HE 239/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Karin Cederlöf, p. +358 295 162 063

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ilmastolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.