Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/73

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmastolain muuttamisesta (HE 239/2022 vp; EV 210/2022 vp)

HE 239/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Karin Cederlöf, Hallitussihteeri p.+35 8505229146
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ilmastolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen