Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/69

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022 vp; EV 150/2022 vp)

HE 74/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitusneuvos Merituuli Mähkä, p. +358 295 163 575

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain terveydenhuoltolain muuttamisesta, lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, lain oppilas- ja opiskelijahuoltolain 17 §:n muuttamisesta, lain vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta, lain tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta sekä lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.