Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/69

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022 vp; EV 150/2022 vp)

HE 74/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Hallitusneuvos p.029 5163575
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain terveydenhuoltolain muuttamisesta, lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, lain oppilas- ja opiskelijahuoltolain 17 §:n muuttamisesta, lain vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta, lain tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta sekä lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen