Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/52

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp, EV 206/2022 vp)

HE 41/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Johtaja Taru Koivisto, p. 029 5163323

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lain hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2025 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.