Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/138

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 177/2022 vp; EV 149/2022 vp)

HE 177/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Johtaja Tanja Auvinen, p. 029 5163715

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.