Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/73

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 241/2022 vp; EV 225/2022 vp)

HE 241/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. +358 295 488 568

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.