Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/73

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 241/2022 vp; EV 225/2022 vp)

HE 241/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen