Käyttösuunnitelman vahvistaminen YM/2022/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2023

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Liisa Meritähti-Lustig, Hallitussihteeri p.029 5250376
Asia
Ehdotus sisältää vuoden 2023 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 950 milj. euroa, josta osoitettaisiin asumisoikeustalolainoihin 530 milj. euroa, erityisryhmien vuokra-asuntolainoihin 510 milj. euroa ja muihin pitkiin korkotukilainoihin 800 milj. euroa. Lyhyisiin korkotukilainoihin osoitettaisiin 105 milj. euroa. Takauslainojen valtuus valtion asuntorahastosta on 285 milj. euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannukseen myönnettävien takauslainojen valtuus 100 milj. euroa. Valtaosa ARA-tuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Asuntotuotanto kohdennetaan yhdyskuntarakenteen kannalta kestävästi ja olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen muun muassa MAL-seuduilla tunnistetuille kohdealueille. Perusparantamisen tuki suunnataan alueille, joilla asuntokanta on korjaamisen tarpeessa ja joilla korjattavien asuntojen arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä. Valtion tuen kohdentamisessa otetaan huomioon kohteen energiatehokkuus ja sen vaikutus rakentamisaikaisiin ja rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Perusparannushankkeissa edistetään energiatehokkuuskorjauksia.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen