Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/139

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 144/2022 vp; EV 192/2022 vp)

HE 144/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katja Repo, p. 029 5150085

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain esitutkintalain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta ja lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.