Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/139

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 144/2022 vp; EV 192/2022 vp)

HE 144/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katja Repo, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150085
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain esitutkintalain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta ja lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen