Viran täyttäminen VM/2023/19

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, p. +35 8295530031

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Ahvenanmaan valtioviraston maaherran virkaan oikeustieteen kandidaatti (juris kandidatexamen, LLM) Marine Holm-Johanssonin ajalle 1.4.2023-31.3.2028

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.