Viran täyttäminen VM/2023/19

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Juha Sarkio, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530031
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Ahvenanmaan valtioviraston maaherran virkaan oikeustieteen kandidaatti (juris kandidatexamen, LLM) Marine Holm-Johanssonin ajalle 1.4.2023-31.3.2028
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.