Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/69

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta (HE 72/2022 vp; EV 238/2022 vp)

HE 72/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ilkka Harju, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530215
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä lain tilastolain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen