Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/136

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 143/2022 vp; EV 203/2022 vp)

HE 143/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katja Repo, p. 029 5150085

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.