Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen SM/2023/8

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Sisäministeriö

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali Tom Hanén, p. 029 5421301

Asia

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja määrää Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäällikön tehtävään prikaatikenraali Jari Tolppasen 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien 31 päivänä joulukuuta 2026 päättyväksi määräajaksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.