Arvonimet OKM/2023/1

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Paavo-Petri Ahonen, Opetusneuvos p.+35 8295330247
Asia

Suomen Akatemian hallitus on 15.12.2022 esittänyt akateemikon arvonimen myöntämistä professori Heli Jantuselle, emeritusprofessori Martti Koskenniemelle ja tutkimusprofessori Merja Penttilälle.

Esitys
Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen professori Heli Jantuselle, emeritusprofessori Martti Koskenniemelle ja tutkimusprofessori Merja Penttilälle
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio professori Heli Jantusesta *
  3. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio emeritusprofessori Martti Koskenniemestä *
  4. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio tutkimusprofessori Merja Penttilästä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.