Arvonimet OKM/2023/1

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. +358 295 330 247

Asia

Suomen Akatemian hallitus on 15.12.2022 esittänyt akateemikon arvonimen myöntämistä professori Heli Jantuselle, emeritusprofessori Martti Koskenniemelle ja tutkimusprofessori Merja Penttilälle.

Esitys

Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen professori Heli Jantuselle, emeritusprofessori Martti Koskenniemelle ja tutkimusprofessori Merja Penttilälle

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio
  2. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio professori Heli Jantusesta *
  3. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio emeritusprofessori Martti Koskenniemestä *
  4. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio tutkimusprofessori Merja Penttilästä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.