Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/76

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2022 vp; EV 219/2022 vp)

HE 258/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Henna Närhi, p. +35 8295330006

Esitys

Tasavallan presidentti hyväksyy korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen ja vahvistaa lain korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdystä maailmanlaajuisesta yleissopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.