Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/76

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2022 vp; EV 219/2022 vp)

HE 258/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Henna Närhi, Hallitussihteeri p.+35 8295330006
Esitys
Tasavallan presidentti hyväksyy korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen ja vahvistaa lain korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdystä maailmanlaajuisesta yleissopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen