Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/144

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp; EV 181/2022 vp)

HE 167/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Metsäneuvos Niina Riissanen, p. +358 295 162 339

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta ja määrää lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 23 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.