Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/150

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 213/2022 vp; EV 193/2022 vp)

HE 213/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Liisa Heinonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064131
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen