Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/119

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 113/2022 vp; EV 222/2022 vp)

HE 113/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Maija Lönnqvist, Teollisuusneuvos p.+35 8295047105
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maa-asemista ja eräistä tutkista, lain avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen