Tasavallan presidentin asetus OM/2023/7

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus eräiden uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Asetuksessa on tarkoitus säätää jakeluvelvoitelain mukaiseen raportointiin liittyvien hallintotehtävien siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta Energiaviraston hoidettavaksi. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.2.2023.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.