Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/94

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 106/2022 vp; EV 211/2022 vp)

HE 106/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, p. 029 5150338

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, lain rikosrekisterilain 2 ja 5 §:n muuttamisesta, lain pakkokeinolain 9 luvun muuttamisesta ja lain Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.