Tehtävän päättyminen UM/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

a) Abu Dhabin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Marianne Nissilän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2023 b) Bukarestin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Marjut Akolan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2023 c) Brysselissä Pohjois-Atlantin liitossa olevan erityisedustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Klaus Korhosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2023

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Marianne Nissilän edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2023, ulkoasiainneuvos Marjut Akolan edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2023 sekä ulkoasiainneuvos Klaus Korhosen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.