Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2023/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat: - ministeri Kaikkonen 5.5.2023, 26.5.2023 ja 29.5.2023 - ministeri Sarkkinen 17.4.2023 ja 21.4.2023

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.