Eduskunnan kirjelmä VNK/2023/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 87/2022 vp)

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, p. +35 8295160313

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.