Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 VN 27/2023

Istunnon ajankohta 13.4.2023 11.00 | Paikka: Helsinki

13.4.2023 11.47 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, Istuntoasiainneuvos p.+35 8295160885

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Sisäministeriö

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431

Kenttäpiispan virkaan nimittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saara Ikkelä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330109

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Saara Louko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295342048

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta tieturvallisuuspaketiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Leinonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047087

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö