Valtion edustajan määrääminen OKM/2023/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jonna Salmela, p. +35 8295330014

Asia

Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 3.3.2023 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle 9.–12.5.2023 ja toiselle istuntokaudelle 6.–10.11.2023.

Esitys

Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle 9.–12.5.2023 istuntokaudelle ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja varaedustajaksi hallitusneuvos Hanna Kiiskisen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.