Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus MMM/2023/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2022 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. +358 295 162 238

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2022. Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 120 000 000 euroa valtiolle vuonna 2023. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.2021-31.12.2022 ja päättää, että Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 120 000 000 euroa valtiolle vuonna 2023. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.