Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta (HE 300/2022 vp; EV 301/2022 vp)

HE 300/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Laura Terho, p. +35 8295163550

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista ja lain varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.