Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 299/2022 vp; EV 315/2022 vp)

HE 299/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Laura Terho, p. +35 8295163550

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, lain varhaiskasvatuslain 46 ja 47 §:n muuttamisesta, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, lain rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta ja lain rikoslain 44 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettavaa lakia, tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.