Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2023/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Noora Silmonen, p. +35 8295163266

Asia

Valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2021 työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaksi yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneeksi varajäseneksi on työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimitetty asiantuntija Hannu Ylänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. Ylänen on nimitetty varsinaiseksi jäseneksi Valtioneuvoston päätöksellä 29.12.2022. Varajäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi asiantuntija Anne Salomaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. Lakimiesvarajäseniksi on nimitetty 22.12.2021 oikeustieteen kandidaatit Virva Walo sekä Kari Peltonen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminnan turvaamiseksi tarpeen on nimittää useampi lakimiesvarajäsen. Lakimiesvarajäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen maisteri Daniela Fredman. Lääkärijäsen LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja on 17.3.2022 pyytänyt eroa tehtävästä täyttäessään lakisääteisen eroamisiän 70 vuotta. Anu Sajavaara on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi johtava asiantuntija Aki Raudas. Jäseniksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää asiantuntija Anne Salomaan 13 päivästä huhtikuuta 2023 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävään 31 päivään joulukuuta 2026 saakka Valtioneuvosto nimittää oikeustieteen maisteri Daniela Fredmanin 13 päivästä huhtikuuta 2023 alkaen lakimiesvarajäseneksi muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2026 saakka Valtioneuvosto myöntää eron LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kiviojalle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä 17 päivästä maaliskuuta 2023 alkaen Valtioneuvosto myöntää eron Anu Sajavaaralle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen johtava asiantuntija Aki Raudaksen 13 päivästä huhtikuuta 2023 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.