Valtioneuvoston asetus VM/2023/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Finanssineuvos Martti Salmi, p. +35 8295530194

Asia

Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvosto hyväksyi 5.12.2022 Kroatian liittymishakemuksen Euroopan vakausmekanismin jäseneksi ja siihen liittyvät yksityiskohtaiset tekniset ehdot sekä mukautukset Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen, jotka ovat tarpeen liittymisen välittömänä seurauksena. Kroatia talletti liittymiskirjansa Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 2.3.2023. Kroatian liittyminen ja sen seurauksena EVM-sopimukseen tehtävät mukautukset tulivat siten voimaan 22.3.2023. Kroatian liittymisen johdosta EVM:n peruspääomaan tehtävä korotus ja peruspääoman jakoperusteeseen tehtävät muutokset edellyttävät EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohtiin sekä sopimuksen liitteisiin I ja II tehtäviä mukautuksia. Lisäksi sopimuksen loppumääräyksiin on lisättävä viittaus sopimuksen kroaatinkieliseen toisintoon. Asetus tulisi voimaan 17.4.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Kroatian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Vaikutukset

Kroatian hyväksyminen EVM:n jäseneksi ei kasvata Suomen 1,43 miljardin euron maksuosuutta EVM:n maksetusta pääomasta eikä kasvata Suomen noin 12,54 miljardin euron maksuosuutta EVM:n kokonaispääomasta. Kroatian jäsenyyden seurauksena EVM:n peruspääoma kasvaa ensi vaiheessa 704,80 miljardista eurosta noin 708,49 miljardiin euroon. Peruspääoman kasvun kattaa kokonaan Kroatia. Vastaavasti EVM:n maksettu pääoma kasvaa 80,55 miljardista eurosta 80,97 miljardiin euroon. Suomen EVM:n jakoperusteen mukainen pääomaosuus laskee Kroatian jäsenyyden myötä 1,7798 prosentista 1,7706 prosenttiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.