Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/222

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 280/2022 vp; EV 323/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 280/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, p. +358 295 530 183

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa laajemman terveysperusteisen veron valmistelua, joka ottaisi laajemmin huomioon tuotteiden terveysvaikutukset.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.