Valtioneuvoston asetus SM/2023/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Nina Routti-Hietala, p. 029 5488242

Asia

Ehdotettavilla muutoksilla valtioneuvoston asetukseen pyritään täsmentämään asetuksessa ja sen toimeenpanossa havaittuja epätarkkuuksia sekä tekemään tarvittavat muutokset sen johdosta, että kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (936/2022) on muutettu. Lisäksi muutoksilla halutaan varautua siihen, että avustusta voitaisiin myöntää yksikkökustannuksena tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kotiinpaluusta mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotuksilla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.