Viran täyttäminen PLM/2023/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Puolustusministeriö

Kenttäpiispan virkaan nimittäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

Filosofian tohtori, teologian tohtori, yhtymäjohtaja Jukka Pekka Asikaisen nimittäminen kenttäpiispan virkaan ajaksi 1.6.2023-31.5.2028

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää filosofian tohtori, teologian tohtori, yhtymäjohtaja Jukka Pekka Asikaisen kenttäpiispan virkaan ajaksi 1.6.2023-31.5.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.