Suomen ehdokkaan nimeäminen VM/2023/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion edustajan määrääminen ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäseneksi

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppo Tanninen, p. +35 8295530224

Asia

Ehdotetaan, että valtioneuvosto määräisi finanssineuvos Kristina Sarjon ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäsenenä seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 16.6.2023 lukien.

Esitys

Valtioneuvosto määrää finanssineuvos Kristina Sarjon ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäsenenä seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 16.6.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.