Virkavapauden myöntäminen VM/2023/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jenniina Virtanen, p. +358 295 530 003

Asia

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Eeva Kaunismaa on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.5.2023-14.11.2027 valtioneuvoston kanslian EU-erityisasiantuntijan tehtävän hoitamista varten. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Kaunismaalle palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta edellä mainitun tehtävän hoitamista varten ajalle 15.11.2022-14.5.2023.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää neuvottelevalle virkamiehelle Eeva Kaunismaalle palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.5.2023-14.11.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.