Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopankkilain muuttamisesta (HE 247/2022 vp; EV 309/2022 vp)

HE 247/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

johtaja Tuula Helander, p. 029 5163480

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopankkilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.