Valtuuskunnan asettaminen UM/2023/21

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Ulkoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Suomen ja Yhdysvaltain välillä käytäviin neuvotteluihin puolustusyhteistyösopimuksesta

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lauri Hirvonen, p. 029 5350063

Asia

Valtuuskunnan puheenjohtaja olisi Mikael Antell, apulaisosastopäällikkö, ulkoministeriö Valtuuskunnan varapuheenjohtaja olisi Juha Martelius, apulaisosastopäällikkö, puolustusministeriö Valtuuskunnan jäseniä olisivat Minna Laajava, yksikönpäällikkö, ulkoministeriö Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö, ulkoministeriö Leo Svahnbäck, lähetystöneuvos, ulkoministeriö Anna Korhola, vanhempi hallitussihteeri, puolustusministeriö Mika Varvikko, neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö Jaro Kesänen, apulaisosastopäällikkö, eversti, Puolustusvoimat Johanna von Knorring, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Lauri Koskentausta, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö Tapio Puurunen, lainsäädäntöneuvos, sisäministeriö Valtuuskunnan varajäseniä olisivat Markus Teir, lähetystöneuvos, ulkoministeriö Maria Guseff, yksikönpäällikkö, ulkoministeriö Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos, ulkoministeriö Eriikka Viisteensaari, hallitussihteeri, puolustusministeriö Pasi Seppälä, vanhempi osastoesiupseeri, puolustusministeriö Kai Uitto, vanhempi osastoesiupseeri, majuri, Puolustusvoimat Arto Hildén, sektorin johtaja, everstiluutnantti, Puolustusvoimat Marko Synkkänen, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö Marko Saareks, apulaisosastopäällikkö, Rajavartiolaitos Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään sihteerit sekä tarvittavat asiantuntijat neuvotteluvaltuuskunnalle.

Esitys

Tasavallan Presidentti asettaa valtuuskunnan Suomen ja Yhdysvaltain välillä käytäviin neuvotteluihin puolustusyhteistyösopimuksesta ja oikeuttaa ulkoministeriön määräämään valtuuskunnalle sihteerit sekä tarvittavat asiantuntijat

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.