Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/198

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 199/2022 vp; EV 145/2022 vp)

HE 199/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, p. 029 5350061

Asia

Lailla kumotaan Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (277/2009).

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen sekä vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdystä sijoitussuojasopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.