Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/198

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 199/2022 vp; EV 145/2022 vp)

HE 199/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kimmo Sinivuori, Kaupallinen neuvos p.029 5350061
Asia
Lailla kumotaan Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (277/2009).
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen sekä vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdystä sijoitussuojasopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen