Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/147

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhdistyslain muuttamisesta (HE 200/2022 vp; EV 239/2022 vp)

HE 200/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdistyslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä helmikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen