Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/147

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhdistyslain muuttamisesta (HE 200/2022 vp; EV 239/2022 vp)

HE 200/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdistyslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.