Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/124

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 165/2020 vp, HE 272/2022 vp; EV 226/2022 vp)

HE 165/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150520
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vankeuslain muuttamisesta ja lain tutkintavankeuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 4 päivänä syyskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen