Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/124

« Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 165/2020 vp, HE 272/2022 vp; EV 226/2022 vp)

HE 165/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, p. 029 5150520

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vankeuslain muuttamisesta ja lain tutkintavankeuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 4 päivänä syyskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.