Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/177

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 306/2022 vp; EV 254/2022 vp)

HE 306/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jenny Rintala, p. 029 5163421

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työturvallisuuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.